Obecná pravidla pro bonusové programy společnosti MerkurXtip a.s.


Pravidla pro bonusové programy společnosti MerkurXtip a.s.

 

Společnost MerkurXtip a.s., IČ: 275 83 759, se sídlem Pláničkova 442/1, Veleslavín, 162 00 Praha 6 (dále jen „Provozovatel“), tímto stanovuje obecné podmínky pro využívání bonusů v rámci účasti na provozování internetových hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů („Podmínky“), které jsou nedělitelnou součástí VOP.

 

Provozovatel poskytuje v rámci provozování hazardních her následující typy bonusů:

 

a) Vstupní bonusBonus 3x300

b) Turnaje

c) Volná zatočení (tzv. freespin)

d) Hra dne

e) Happy hours

f) Bonus za vklad

e) Bonus za protočení

 

 

Provozovatel má právo odmítnout Uživateli právo na jakýkoliv bonus, účast na Soutěži, upravit či zrušit bonus v případě podezření ze zneužití jakéhokoliv bonusového programu nebo Soutěže nabízené Provozovatelem. V případě, že Uživatel zneužije bonusovou nabídku Provozovatele, mohou být Sázky uskutečněné v rozporu s takovými pravidly považovány za neplatné. O takové skutečnosti bude Uživatel ze strany Provozovatele neprodleně informován a Uživatel pak nese odpovědnost za náhradu škody, která byla Provozovateli v této souvislosti způsobena. Za takovéto zneužití bude zejména považováno podvodné využití softwaru a/nebo otevření více Uživatelských kont za účelem získání neoprávněné výhody.

 

SPORTOVNÍ SÁZKY

 

a) Cashout

b) Cashback

c) AKO bonus

Máš k dispozici vlastní omezení. Tady můžeš nastavit limity.