Obecná pravidla pro bonusové programy společnosti MerkurXtip a.s.


Pravidla pro bonusové programy společnosti MerkurXtip a.s.

 

Společnost MerkurXtip a.s., IČ: 275 83 759, se sídlem Pláničkova 442/1, Veleslavín, 162 00 Praha 6 (dále jen „Provozovatel“), tímto stanovuje obecné podmínky pro využívání bonusů v rámci účasti na provozování internetových hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů („Podmínky“), které jsou nedělitelnou součástí VOP.

 

Provozovatel poskytuje v rámci provozování hazardních her následující typy bonusů:

 

a)Vstupní bonus

b)Turnaje

c)Volná zatočení (tzv. freespin)

 

Provozovatel má právo odmítnout Uživateli právo na jakýkoliv bonus, účast na Soutěži, upravit či zrušit bonus v případě podezření ze zneužití jakéhokoliv bonusového programu nebo Soutěže nabízené Provozovatelem. V případě, že Uživatel zneužije bonusovou nabídku Provozovatele, mohou být Sázky uskutečněné v rozporu s takovými pravidly považovány za neplatné. O takové skutečnosti bude Uživatel ze strany Provozovatele neprodleně informován a Uživatel pak nese odpovědnost za náhradu škody, která byla Provozovateli v této souvislosti způsobena. Za takovéto zneužití bude zejména považováno podvodné využití softwaru a/nebo otevření více Uživatelských kont za účelem získání neoprávněné výhody.

 

 

A. VSTUPNÍ BONUS

 

Bonus „vlož 300 Kč a získej 900 Kč“ je určen pouze pro nové uživatele, kteří se zaregistrují a dokončí registraci v období od 9. 1. 2023 do 19. 2. 2023. Bonus platí i pro již registrované uživatele, kteří neprovedli vklad.


Pro přidělení bonusu musí uživatel:

 

  • mít ověřené telefonní číslo (Pro výběr případné výhry je nutné mít účet plně aktivní a ověřený pomocí Bankovní identity.)

 

  • kliknout na tlačítko „ZDE AKTIVUJ 900 Kč BONUS“ na stránce VKLAD nad výběrem platební metody ( Pokud je tlačítko modré, žádost o bonus je aktivní )

 

  • učinit počáteční vklad ve výši nejméně 300,- Kč na své Uživatelské konto (dále jen „Počáteční vklad“).

 

Bonus je připsán na uživatelský účet Uživatele po splnění všech bonusových podmínek.

 

Pro splnění podmínek a získání bonusu musí Uživatel výši tohoto bonusu určitým způsobem „protočit“ (vsadit) šestkrát.

 

To je možné udělat jak na hracích automatech na MerkurXtip.cz, tak při kurzovém sázení na MerkurXtip.cz, případně v libovolné kombinaci obojího.

 

- V případě hracích automatů se do „protočené“ sumy započítává 25 % sázky.

- V případě kurzové sázky se do „protočené“ sumy započítává 100 % sázky na AKO tiketech, přičemž každý tiket musí obsahovat alespoň čtyři zápasy, všechny s kurzem minimálně 1.45.

- Dlouhodobé sázky na vítěze a KOMBI sázky, nebudou započítávány do bonusu

 

Pokud Uživatel podmínku sázek ve výši šestinásobku vkladu nesplní a přitom zažádá o jakýkoliv výběr, tak nárok na bonus ztrácí.

 

Nárok na připsání bonusu k vkladu nevzniká, pokud hráč nedodrží všechna ustanovení Herního plánu nebo Všeobecných podmínek provozovatele. Pokud již byl bonus neoprávněně připsán, provozovatel si vyhrazuje právo tento bonus odebrat.

 

Vstupní bonus je možné použít na účast ve všech druzích internetových hazardních her provozovaných Provozovatelem.

 

Uživateli může být Vstupní bonus připsán pouze při jeho první registraci u Provozovatele.

 

 

B.TURNAJE

 

Kritéria určující pořadí soutěžících Uživatelů

V případě rovnosti bodů soutěžících Uživatelů je v pořadí vyhodnocení Soutěže upřednostněn Uživatel, který svého soutěžního výsledku dosáhnul dříve.

 

Podmínky účasti v turnaji

V rámci pravidel každého konkrétního turnaje jsou uveřejněny podmínky pro účast každého Uživatele v takové Soutěži, zejména minimální výše a minimální počet učiněných Sázek.

 

  1. SOUČET SÁZEK

Pořadí Uživatelů zapojených do takové Soutěže je určeno na základě součtu všech jimi učiněných Sázek (spinů), které splňují uvedená kritéria.

Pozn.: 150 sázek za 20,- Kč a 100 sázek za 5,- Kč (min. výše sázky 10,- Kč), soutěžní výsledek je 3000,- Kč.

 

 

C.FREESPINY

Nabídku využití Soutěže ve formě Freespinů je nutné, aby Uživatel vždy aktivně přijmul, v rámci příslušné funkce Uživatelského konta, a to vždy ve lhůtě určené Provozovatelem.

 

Po přijmutí nabídky Provozovatele je nutné, aby Uživatel vždy spustil funkci Freespin (Soutěž) v rámci konkrétní hry, pro kterou je tato Soutěž aktuálně určena.

 

Případná dosažená výhra z této Soutěže je Uživateli následně připsána na jeho Uživatelské konto, a to ve formě nevázaných peněžních prostředků v dispozici Uživatele.

 

Máš k dispozici vlastní omezení. Tady můžeš nastavit limity.