Obecná pravidla pro bonusové programy společnosti MerkurXtip a.s.


Pravidla pro bonusové programy společnosti MerkurXtip a.s.

 

Společnost MerkurXtip a.s., IČ: 275 83 759, se sídlem Pláničkova 442/1, Veleslavín, 162 00 Praha 6 (dále jen „Provozovatel“), tímto stanovuje obecné podmínky pro využívání bonusů v rámci účasti na provozování internetových hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů („Podmínky“), které jsou nedělitelnou součástí VOP.

 

Provozovatel poskytuje v rámci provozování hazardních her následující typy bonusů:

 

a)Vstupní bonus

b)Turnaje

c)Volná zatočení (tzv. freespin)

 

Provozovatel má právo odmítnout Uživateli právo na jakýkoliv bonus, účast na Soutěži, upravit či zrušit bonus v případě podezření ze zneužití jakéhokoliv bonusového programu nebo Soutěže nabízené Provozovatelem. V případě, že Uživatel zneužije bonusovou nabídku Provozovatele, mohou být Sázky uskutečněné v rozporu s takovými pravidly považovány za neplatné. O takové skutečnosti bude Uživatel ze strany Provozovatele neprodleně informován a Uživatel pak nese odpovědnost za náhradu škody, která byla Provozovateli v této souvislosti způsobena. Za takovéto zneužití bude zejména považováno podvodné využití softwaru a/nebo otevření více Uživatelských kont za účelem získání neoprávněné výhody.

 

 

A. VSTUPNÍ BONUS

 

Bonus „300 Kč za registraci + 300 % na první vklad “ je určen jak pro nové uživatele, kteří se zaregistrují a dokončí registraci v období od 10. 5. 2023 do 10. 6. 2023 (část „300 Kč za registraci“), tak pro již registrované hráče, kteří dosud neprovedli vklad na MerkurXtip.cz (část „bonus 300 %).


Pro přidělení bonusu uživatel:

 

  • musí mít ověřené telefonní číslo (Pro výběr případné výhry je nutné mít účet plně aktivní a ověřený pomocí Bankovní identity.)
  • musí o bonus ručně požádat. V případě bonusu „300 Kč za registraci“ na svém MerkurXtip účtu, v sekci Odměny/Promo akce – Bonus musí zakliknout „Vyžádat bonus. Pokud je ikonka modrá, je již žádost o bonus aktivní
  • v případě bonusů „300 %“ musí uživatel o bonus zažádat před provedením vkladu na svém účtu v sekci Vklad. Pokud je ikonka modrá, je již žádost o bonus aktivní.
  • Pro bonus 300 % musí učinit počáteční vklady ve výši nejméně 100,- Kč na své Uživatelské konto (dále jen „Počáteční vklad“).
  • výše bonusu je vždy maximálně 10 000 Kč.

 

Bonus je připsán na uživatelský účet Uživatele po splnění všech bonusových podmínek.

 

Pro splnění podmínek a získání bonusu 300 % musí Uživatel výši tohoto bonusu určitým způsobem „protočit“ (vsadit) dvanáctkrát.

 

„Protočení“ je možné provést jak na hracích automatech na MerkurXtip.cz, tak při kurzovém sázení na MerkurXtip.cz, případně v libovolné kombinaci obojího.

 

- V případě hracích automatů se do „protočené“ sumy započítává 25 % sázky.

- V případě kurzové sázky se do „protočené“ sumy započítává 100 % sázky na AKO tiketech, přičemž každý tiket musí obsahovat alespoň tři zápasy, všechny s kurzem minimálně 1.25.

- Dlouhodobé sázky na vítěze a KOMBI sázky nebudou započítávány do bonusu

 

- Pokud Uživatel podmínku sázek nesplní a přitom zažádá o jakýkoliv výběr, tak nárok na bonus ztrácí.

 

- Uživateli může být bonus „300 kč za registraci“ připsán pouze při jeho první registraci u Provozovatele.

 

C.FREESPINY

Nabídku využití Soutěže ve formě Freespinů je nutné, aby Uživatel vždy aktivně přijmul, v rámci příslušné funkce Uživatelského konta, a to vždy ve lhůtě určené Provozovatelem.

 

Po přijmutí nabídky Provozovatele je nutné, aby Uživatel vždy spustil funkci Freespin (Soutěž) v rámci konkrétní hry, pro kterou je tato Soutěž aktuálně určena.

 

Případná dosažená výhra z této Soutěže je Uživateli následně připsána na jeho Uživatelské konto, a to ve formě nevázaných peněžních prostředků v dispozici Uživatele.

 

Máš k dispozici vlastní omezení. Tady můžeš nastavit limity.